• Grădinița Specială Fălticeni
Scopul principal al activităților desfășurate aici este recuperarea copiilor școlarizați prin valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecăruia, ținându-se seama de ritmul individual de dezvoltare.
În Grădinița Specială sunt pregătiți eficient copii preșcolari cu dizabilități mintale, dizabilități senzoriale multiple, copii cu tulburări pervazive de dezvoltare, copii cu SindromDown pentru integrarea lor socială și școlară.
Prin activități de terapii specifice și de compensare este stimulată capacitatea copiilor preșcolari cu dizabilități de a interacționa cu mediul, de a-l cunoaște, de a intra în relație cu ceilalți, de a-și cunoaște propria identitate.
Despre noi

content_img_1 Grădinița Specială Fălticeni este o unitate școlară de învățământ special, de stat, cu personalitate juridică si program prelungit, săptămânal / semestrial. Unitatea este subordonată Inspectoratului Județean Suceava și Consiliului Județean Suceava, care este ordonatorul principal de credite.
Grădiniţa a fost înfiinţată la 15 noiembrie 1955, fiind la acea vreme singura unitate de învățământ pentru copiii preșcolari cu deficiențe de auz din Moldova.
În decursul timpului, pe lângă copiii cu dizabilităţi de auz sunt înscrişi la această grădiniţă şi copii cu dizabilităţi mintale, spaţiul existent devenind neîncăpător. content_img_1

Din anul 1982 grădiniţa beneficiază de o clãdire nouã, aflatã pe strada Pictor Dimitrie Hîrlescu nr. 6, planul de şcolarizare rămânând în această perioadă constant, fiind înscrişi aici până la 80 de copii repartizaţi în 5 – 6 grupe.

Se impune apoi, din raţiuni de creștere a spaţiului util necesar în conformitate cu numărul de copii școlarizați și normativele specifice, construirea unui nou corp de clădire.

Astfel, de la 1 septembrie 1998 grădiniţa îşi măreşte spaţiul destinat procesului instructiv – educativ cu o nouă clădire dotată şi amenajată conform standardelor europene, corpul vechi fiind reorganizat şi modernizat pentru a asigura condiţii deosebite de internat şi cantină.

content_img_1 Suntem acum o mare familie, formată din 105 copii preșcolari cu dizabilităţi mintale moderate / severe, multiple dizabilităţi senzoriale asociate, tulburări pervazive de dezvoltare – autism, copii cu Sindrom Down, repartizaţi în 11 grupe, personal didactic, didactic-auxiliar, nedidactic, părinții copiilor și alți parteneri din comunitate.
Grădiniţa asigură un climat optim dezvoltării armonioase a copiilor școlarizați, oferind servicii excepţionale de educaţie specială şi terapii specifice de compensare în conformitate cu Curriculumul Naţional pentru Învăţământul Special.

Serviciile sunt structurate și adaptate nevoilor și potențialului fiecărui preșcolar în parte, unul dintre aspectele importante fiind și consilierea părinților, în scopul creșterii capacității lor de a susține implicarea copiilor în procesul instructiv-educativ și de compensare / recuperare.
Protejarea drepturilor și intereselor copiilor preșcolari cu dizabilități și a familiilor acestora constituie preocuparea noastră principală.
În anul 2015 Grădinița Specială Fălticeni a fost evaluată potrivit standardelor nationale de către experții Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), primind calificativul „Foarte bine”.

Pentru a accesa PDI-ul unității,
click aici.

Viziunea noastră

Oferim copiilor preşcolari cu dizabilităţi programe specifice de educație şi terapie desfăşurate în condiţii de înaltă calitate şi performanţă, vizând recuperarea / reabilitarea şi integrarea lor socială şi şcolară. Principala noastră preocupare este de a adapta serviciile și conținuturile la potențialul și necesitățile copilului, pentru a-l învăța să se descopere pe sine, să descopere lumea, să perceapă și să înțeleagă realitatea înconjurătoare, devenind astfel un membru activ al societății.

La Grădinița Specială Fălticeni copilul este provocat să comunice, să interacționeze și să experimenteze prietenia, responsabilitatea, încrederea, să-și însușească comportamente adecvate valorilor morale și civice.

Educația timpurie este o condiție necesară în stabilirea dinamicii pozitive a dezvoltării copiilor cu dizabilități. Creierul este foarte receptiv la experiențele de învățare atunci când acestea intervin la vârsta potrivită. Limbajul se dezvoltă de la 0 la 8 ani, pe parcursul evoluției ulterioare rafinându-se conexiunile formate în această perioadă.
Identificarea cât mai devreme a dificultăților cu care se confruntă copilul, consultarea unui specialist, evaluarea copilului și înscrierea lui la grădiniță îi asigură așadar un complex de oportunități care îi vor sprijini procesul de recuperare / compensare și dezvoltare, facilitându-i accesul și integrarea în plan social și școlar.

VALORILE CHEIE în GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI sunt:
RECUPERAREA ŞI INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂŢI,
CONFORTUL ŞI BUNĂSTAREA BENEFICIARILOR SERVICIILOR,

RESPECTAREA TRADIŢIILOR ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE prin:

  • COMUNICARE DESCHISĂ,
  • COMPORTAMENT ETIC, INTEGRITATE,
  • CREATIVITATE, RESPECT.
content_img_1